Ons spog graag met ons studente en hulle kreatiewe hulpmiddels

Stimulering van kreatiewe denke in grondslagfase.

‘n Goeie grondslagfase onderwyser maak gebruik van goeie kreatiewe hulpmiddels in die klas. Voorbereiding is altyd ‘n uitdaging. Tydens jou studie maak jy, as student verskillende hulpmiddels om jou taak as onderwyser te vergemaklik. Hierdie hulpmiddels is egter nie genoeg nie, en indien dit nie met moeite en sorg gemaak is nie, beteken dit nie veel nie.

Vir taalontwikkeling word daar ‘n koekiemonster gemaak. Die koekiemonster word gebruik om klanke aan te leer of as handpop wat stories vertel.

h4.png

Daar word ook storieboeke gemaak wat jy in jou klas kan gebruik. Leerders geniet die storie baie as die juffrou self die storie skryf.

Wiskunde moet vir leerders pret wees, hulle leer deur te speel, daarom is die gebruik van wiskunde speletjies so belangrik.

Wiskunde speletjies is soms moeilik om tydens klasaanbiedings te gebruik, veral as die juffrou moet saamspeel.  Leerders kan mekaar ondersteun tydens spel wat ‘n gunstige omgewing skep vir teleurstelling en suksesbelewing. Leerders kan mekaar ondersteun met die uitdagings wat differensiasie hul bied en kan sodoende die stadiger leerders help om ook saam te speel en hul volle potensiaal te bereik.

Vir Lewensvaardighede is daar ook baie verskillende hulpmiddels wat gebruik word. In Kuns is daar kleurwiele, wat kleurkombinasies demonstreer, klei voorwerpe word gemaak asook verskillende verf aktiwiteite.

Musiek instrumente word gemaak en dan gebruik in lesaanbiedings, waar die leerders leer van ritme, melodie, tempo asook slagorkes aktiwiteite.

Mev.  R. Lemmer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s