Skolenetwerksentrum: Aros Opedag – Mei 2018

Op hierdie koue Saterdagoggend, was ons almal weereens gerat om voornemende studente en hul ouers te ontvang en deur die werksaamhede van Aros te begelei.  Ek en Matilda was gereed vir hulle!

Wat ‘n belewenis was dit nie met die menigte studente en ouers wat opgedaag het!  Op ‘n stadium het ek begin rond soek na ‘n krat of iets om op te staan, om almal gelyk te kon toespreek.  Dit was vir my weereens ‘n bewys hoe belangrik dit is om alle voornemende studente (en hul ouers) gerus te stel oor die praktiese gedeelte van ons onderwyskwalifikasies.  Die inligting wat op die opedae aan voornemende studente en hul ouers oorgedra word, is inligting wat hulle gaan bystaan in die besluitneming oor hul studieloopbaan by Aros.  Die feit dat die inligting in persoon oorgedra word maak dit soveel meer persoonlik.  Almal het geleentheid gekry om nog vrae te vra en onsekerhede uit die weg te ruim.

Terwyl ek een groep studente en hul ouers toegespreek het, het Matilda die ander solank verwelkom en besig gehou.  Matilda se doel was om aan almal uit te wys, dat jy ‘n lewenslange leerder is in onderwys.  Onderwys is nie net ‘n beroep nie, maar ook ‘n roeping!

Fransie DrijfhoutS1.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s