Meer as 300 studente baat by die Verwysingswerkswinkel

 

Een van die vele vaardighede wat universiteitstudente reg oor die wêreld ontwikkel, is die vermoë om akademies korrek te kan skryf. Hierin is die vermoë om te verwys uiters belangrik. Verwysing is ‘n baie groot deel van alle akademiese skryfstukke en navorsingsopdragte. Aros, net soos alle ander hoër onderrig instellings, neem plagiaat baie ernstig op en elke jaar val studente in die plagiaat struk. As die Studenteraad, wat self uit Aros studente bestaan, het hulle die noodsaak raakgesien en die wiele aan die rol gesit vir ‘n werkswinkel om alle studente by te staan om hulle akademie te versterk. Meer as 300 eerstejaarstudente het ‘n verwysingswerkswinkel bygewoon tussen 5 en 16 Februarie. Mejuffrou Suné de Beer, akademiese assistent, het die werkswinkels aangebied. Die aanbiedings was propvol waardevolle inligting.  Die doel van die verwysingswerkswinkel is om studente se skryfwerk te versterk en om hulle meer bewus te maak van die wyse hoe om nie net te verwys nie, maar ook hoe om akademies te skryf. Deur te begin by die eerstejaarstudente word verseker dat hulle in hul tweedejaar sterker sal wees om die pas by te bly in terme van verwysing. Teen die vierdejaar word daar van studente verwag om ten volle te kan verwys na nagevorste tekste van alle soorte. Mejuffrou de Beer het die aanbiedings so volledig as moontlik bespreek met die hulp van Aros se nuwe Verwysingsgids. Die nuwe Aros Verwysingsgids is ‘n verbruikersvriendelike boek wat Aros studente gebruik om hulle te lei in die proses van inteks verwysing (van handboeke, internet artikels, mediese joernale, ens.)  asook bronnelyste/bibliograwe.

Sover blyk die werkswinkel na ‘n reuse sukses en die res van die Aros studente het ook daarby gebaat. Aros se struktuur en wyse van hoe betrokke en oop die assistente is vir hulle studente, het studente die vrymoedigheid om hul tutor te gaan spreek en raad te ontvang aangaande hul verwysing en ander akademiese navrae. Natuurlik is Aros se Biblioteek ook goed toegerus en die Biblioteek personeel, is altyd gereed om ‘n student in nood te help.

Enige voorstelle? – stuur ‘n e-pos aan sr@aros.ac.za

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s