Is daar krag in keuse: “Flexible seating”?

j4.png

“Flexible seating” wat net nie reg na Afrikaans toe wil vertaal nie…buigbare sitplekke? Dit is ʼn redelike nuwe avontuur vir Amerikaanse onderwysers. “Flexible seating” behels dat leerders elke dag eie keuse kan toepas oor hoe en waar hulle in die klas wil sit. Dit vereis dat die onderwyser haar klaskameruitleg goed beplan en verskillende tipe sitplek opsies aan die leerders beskikbaar stel.

Kayla Delzer ʼn onderwyser en skrywer ondersteun “flexible seating” deur dit te vergelyk met ʼn restaurant se sitplekke. Wanneer jy na ʼn restaurant toe gaan, hou jy nie daarvan dat iemand vir jou sê waar om te sit nie. Jy kies jou restaurant sitplek volgens jou voorkeure en selfs volgens jou bui die dag. Party van ons verkies om in die middel van die restaurant te sit en ander aan die sykante. Dan is daar ook mense wat nie van die sagte banke hou nie maar die regop stoele verkies. As jy iewers gaan sit het en nie meer daarvan hou nie of dit vir jou ongemaklik is, kan jy opstaan en iewers anders gaan sit. Die punt wat Kayla wil maak is dat jy vrye keuse het in ʼn restaurant. Sy glo dat as ons kinders wil voorberei vir die “regte wêreld” moet ons klaskamers dinamies wees en die “regte wêreld” weerspieël. Die “regte wêreld” is vol keuses waarvoor ʼn mens verantwoordelikheid moet vat. So hoekom kan ons klaskamers dan nie soos ʼn restaurant wees nie? Dinamies. Vol keuses. Leerder-gesentreerd.

j5.png

ʼn Klaskameruitleg en -ontwerpkonsultant in Amerika, Erin Klein glo dat “ditching desks” help onderwyser om ʼn “cemetery effect” te vermy en om ʼn beter leer omgewing te skep. Volgens Erin moet onderwysers ʼn bietjie geloof hê en begin beplan hoe hulle meer buigsaam kan wees ten opsigte van hoe en waar hul leerders in die klas sit. Eksperimenteer, verander en wees oop vir nog meer verandering, dit is haar uitkyk op die onderwys en die klaskamer.

Erin stel voor dat jy ʼn sitplekplan moet opstel vir jou klas deur eerstens te kyk na jou beskikbare spasie en daarna te reflekteer oor die verskillende voorkeure van leerders. Party leerders hou van staan, ander hou meer daarvan om op kussings te sit en ander op die vloer by ʼn lae tafel. Ander hou daarvan om op joga balle te sit en dan het jy ook leerders wat die tradisionele tafel en stoel verkies. Dan moet jy ook dink hoe jy dit gaan spasieer in jou klas en of jy party van jou sitplekke in groepformaat wil plaas vir die leerders wat dit verkies om in groepe te werk.

Nog ʼn onderwyser, Meghan Snabel van California, wat groot sukses ervaar met “flexible seating” verduidelik dat sy haar klas getransformeer het deur stelselmatig en stap-vir-stap “flexible seating” te implementeer. Meghan verduidelik dat sy die leerders die eerste paar weke laat roteer het en nie vir hulle vrye keuse gegee het nie. Die leerders kon derhalwe al die verskillende sitplek opsies ervaar en besluit oor hulle voorkeure. Daarna het sy vir die leerders verduidelik hoe “flexible seating” gaan werk en die reëls neergelê. Elke leerder moes ʼn kontrak teken waarin hulle belowe om die klaskamer se reëls te respekteer en dat hulle goeie keuses sal maak ten opsigte van waar hulle sit. Die leerders was ook bewus gemaak van die feit dat die juffrou hulle op enige tyd kan skuif indien sy so voel. Meghan begin nou elke dag deur die leerders op die gesamentlik mat bymekaar te laat sit waar sy vir hulle open en daarna kan die leerders ry vir ry opstaan en self verantwoordelikheid vat vir waar hulle wil sit.

Sien jy kans hiervoor? Is “flexible seating” enigsins moontlik binne die Suid-Afrikaanse klaskamer? Is dit dalk slegs moontlik by privaatskole? Dalk het jy al ʼn paar van jou eie idees oor hoe jy dit wel moontlik kan maak? “Flexible seating” is ʼn groot kopskuif vir jou as onderwyser sowel as vir jou leerders. Volgens Angie Olsen, ʼn onderwyser en “blogger” op “Lucky Little Learners” moet jy leerders toelaat om beheer te neem oor hulle eie leer en hulle die kans gee om hulself te bewys, voor jy net teen “flexible seating” besluit.

Is “Flexible seating” dalk ons antwoord ten opsigte van leerders met motoriese probleme, aandag afleibaarheid en dalk selfs ons dissipline probleme? Is daar krag in keuse?

Hier is ʼn paar fotos van hoe “flexible seating” in Meghan Snabel se klaskamer lyk.

Mev. Joyce West

Bibliografie

Bored teachers. 2018. 16 Awesome Flexible-Seating Classrooms That’ll Blow Your Teacher Mind. https://boredteachers.com/blogs/the-faculty-room/16-awesome-flexible-seating-classrooms-thatll-blow-your-teacher-mind. Datum van toegang: 18 Januarie 2018.

Delzer, K. 2015. Why the 21st Century Classroom May Remind You of Starbucks. https://www.edsurge.com/news/2015-10-01-why-the-21st-century-classroom-may-remind-you-of-starbucks. Datum van toegang: 19 Januarie 2018.

Olson, A. Lucky Little Learners: Flexible seating. http://luckylittlelearners.com/2016/01/flexible-seating.html Datum van toegang: 19 Januarie 2018.

Snable, M. 2016. Flexible seating. http://thecreativecolorfulclassroom.blogspot.co.za/2016/03/flexible-seating.html. Datum van toegang: 19 Januarie 2018.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s