Hoekom “help” studente – ʼn Navorsingstudie

Hoekom help jongmense ander minder behoeftiges, so vinnig en so maklik? Wat dryf studente om ʼn verskil te maak in ander se lewens?

Ek het begin wonder oor hierdie vrae vandat ek so nou saam met die Aros – studenteraad en Huiskomitee-lede werk. Hierdie groep leiers is altyd bereid om te help, hul tyd op te offer en wat graag ʼn verskil wil maak. As deel van my nagraadse studies het ek dieper in hierdie vrae gedelf en probeer vasstel wat dit is wat jongmense motiveer om te help. Is hierdie motivering intern (bv. die positiewe gevoelens wat jy ervaar as jy help) of is dit ekstern (bv. finansiële erkenning, iets om op jou CV te sit)? Die literatuur oor hierdie onderwerp het talle redes gegee waarom mense help, maar die meeste literatuur was nie gebaseer op die Suid-Afrikaanse, Christelike student nie. Daarom het ek besef hierdie navorsing is nodig. My kwalitatiewe navorsing is gedoen met van Aros se vorige HK- en SR-lede en die fokus was op:

 • Wat motiveer jong leiers in Suid-Afrika?
 • Hoekom help sommige mense meer gereeld en vir langer tydperke as ander?
 • Watter uitdagings het die jong Suid-Afrikaanse helper?
 • Is daar ʼn sekere persoonlikheid wat meer geneig is om te help as ander?

Dit is eerstens belangrik om die term “helper” of “vrywilliger” te definieer: Dit is iemand wat sy/haar tyd gee om ander te help sonder enige verwagting van vergoeding. Die helper is nie bang om probleme aan te spreek en verandering te bring nie. Nou, hoe pas die SR/HK hierby in? Wel, by Aros is die SR en HK’s verantwoordelik om studente se belange op kampus te bevorder. Hulle is die skakel tussen student en Aros en verseker verbetering en groei wat tot voordeel is van alle Arries. Hulle reël ook al die lekker dinge vir studente bv. die dinee, lof en prys aand, bergfiets byeenkomste, ens. Al hierdie dinge doen hulle verniet sonder enige vergoeding. So, waarom help hulle dan? Daar is baie redes maar die hoofredes wat ek kon vasstel is die volgende:

 • Hulle het ʼn passie vir mense.
 • Hierdie groep studente voel verantwoordelik om ander te help.
 • Hulle voel dat hul in die posisie is om ʼn verskil te maak so waarom sal hul nie help nie?
 • Aros gee vir hul die platform om hierdie passie van help uit te leef.
 • Hulle het empatie vir ander.
 • Dit vorm deel van hul Christelike waardes om ander te help en te ondersteun.

 

Hier is wat van die studente gesê het in die onderhoude:

 • “Ons as onderwys-studente in Suid-Afrika sien elke dag hoe mense en veral kinders sukkel net om kop bo water te hou”.
 • “Dit gee waarde aan my bestaan om te weet ek kan ʼn verskil maak in iemand se lewe”.
 • “Ek is lief vir mense.”
 • “Dit dra by tot my persoonlike groei en dit help om my professionele self en vaardighede te ontwikkel”.
 • “Ek doen dit om die Woord van God te versprei”.
 • “As ons kan help, hoekom doen ons dit nie?”
 • “Jy kry iets besonders daaruit”.
 • “Ek sien die behoefte in die gemeenskap en by Aros leer ek die vaardighede, passie en kennis om gaping te vul.

Daar is baie uitdagings wat keer dat mense help, maar die hoofredes is maar tyd, geld en ʼn tekort aan ondersteuning. Hier by Aros werk die SR en HK’s saam die Studente Sukses Sentrum om al hierdie probleme vas te vat. Ons werk saam as ʼn span om dinge vir die studente beter en lekker te maak. Ons passie lê by die studente.

Om mee af te sluit, is dit maklik om die gevolgtrekking te maak dat die SR en HK’s, persoonlikhede van empatie, omgee en liefde het. Dit tesame hul liefde vir mense en God maak dat hul ander se belange voor hul eie sit, net om ʼn verskil te maak. Ek is opgewonde vir die toekoms van hierdie Arries. En onthou, as jy wil betrokke raak kom na die funksies toe, want wat het jy om te verloor? Dalk maak jy ʼn paar lewenslange vriende en vriendinne. Hierdie student-wees jare gaan van jou lekkerste jare wees!

Mev. Jeanine Heath

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s